*هنگام وارد کردن اطلاعات خود بسیار دقت فرمایید.
اطلاعات اشتباه در بخش شماره تماس،آی دی تلگرام و یا آی دی اینستاگرام ممکن است موجب از دست رفتن هزینه شما گردد.


اگر بسته های ممبر تلگرام را انتخاب کرده اید حتما آی دی تلگرام خود را وارد نمایید.

اگر بسته های اینستاگرام را انتخاب کرده اید حتما آی دی اینستاگرام خود را وارد نمایید.